Uitdaging

Maatschappij en overheid verwachten
veilige en beschikbare diensten

De meest waardevolle, onmisbare onderdelen en processen in uw organisatie wilt u absoluut beschermen. Maar welke zijn dat dan? Hoe weet u zeker dat u niets vergeet? En hoe bereidt u zich voor op calamiteiten?

Bescherm uw bedrijf

Vroeger beschermde een heer zijn have en goed door een kasteel met dikke muren te bouwen, op een plek met goed zicht op bedreigingen van buitenaf. Maar de ridders te paard zijn verdwenen en kasteelmuren hebben alleen nog toeristische waarde. De gevaren van nu zijn minder duidelijk zichtbaar. Maatschappij én bedrijfsprocessen worden steeds complexer. Dat maakt het ingewikkelder de risico’s te signaleren en ons voor te bereiden. Toch verwacht de maatschappij dat van u. De klant eist dat u ‘altijd open bent’. De overheid stelt hoge eisen, en vertaalt dit naar wetgeving.

Het is dus de hoogste tijd om aandacht te schenken aan security- en continuity riskmanagement voor uw onderneming of organisatie, groot of klein. Secorisk kan u hierbij helpen.

Wilt u globaal weten hoe het bij uw bedrijf zit? Gebruik de Secorisk checklist!

De moderne wereld

De afgelopen jaren zien we een toenemende druk op organisaties om hun dienstverlening veilig en met hoge beschikbaarheid aan te bieden. Ook al maakt u geen directe en harde afspraken met uw afnemers, zij verwachten wél dat het prima in orde is. Zodra dat niet (meer) het geval is, dan laat de moderne klant zijn ongenoegen snel en publiek blijken. Uw imago is zo maar onherstelbaar beschadigd.

Daarnaast stelt de overheid de laatste jaren steeds vaker eisen aan (de inrichting van) uw dienstverlening die rechtstreeks verwijzen naar uw security en continuity beleid en implementatie.

Met andere woorden: beschermen moet en is geen optie. Maar hoever moet u gaan? De motor moet wel blijven draaien tenslotte.

Herkent u dit?

Hoe staat uw organisatie ervoor?

Hieronder vind u een korte vragenlijst waarmee u globaal kunt bepalen hoe uw bedrijf of organisatie ervoor staat als het gaat om security, continuity en riskmanagement. Bekijk aan de hand van dit vragenlijstje hoe goed uw organisatie is voorbereid op mogelijke bedreigingen!

  • Heeft uw organisatie geformuleerde (strategische) doelen en een geaccordeerd security en continuity beleid?
  • Welke processen zijn voor uw organisatie zó belangrijk dat u maatregelen moet overwegen?
  • Welke bedreigingen kunnen de voortgang van deze processen in de weg staan?
  • Welke maatregelen kunt u nemen om te voorkomen dat de dreiging werkelijkheid wordt? Welke kunt u (voor nu) accepteren?
  • Welke oefeningen kunt u hiervoor bedenken, hoe vaak moet u die uitvoeren?.
  • Welke maatregelen zijn effectief, welke niet (voldoende)? Heeft u alles afgedekt?

Als u één of meer vragen niet kunt beantwoorden, dan zou u moeten overwegen om een begin te maken met de implementatie ervan. Wilt u hier verder over praten, maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.