Alle oplossingen die in de vorige fase zijn uitgevoerd, zullen nu getoetst worden op effectiviteit. Het continuïteitsplan krijgt een dry-run, het patchmanagement systeem wordt beoordeeld op effectiviteit, u test en oefent met uw leveranciers, etc.

Uw organisatie is nu ingespeeld op de nieuwe situatie en kan zich ook in onverwachte omstandigheden weren! Als nog niet al uw doelstellingen zijn gehaald is dit bekend. Continuïteitsplannen kunnen worden aangepast, backup schema’s verbeterd, etc.