Secorisk

Security en continuity zijn onlosmakelijk verbonden met het imago van een organisatie. Lees mijn blog Een lot uit de Staatsloterij?

Over Secorisk

Secorisk werd in september 2014 opgericht door Henk van Wijk, expert in security, continuity en riskmanagement.

Security en continuity zijn mijn expertise en mijn passie. Ik help bedrijven en organisaties hun belangrijkste processen en bedreigingen in kaart te brengen. Daarnaast adviseer ik hen hoe zij risico’s kunnen afdekken. Ook ben ik beschikbaar om mee te helpen mijn adviezen uit te voeren en te implementeren.

Als strategisch consultant bouwde ik mijn brede ervaring in security en continuity op bij grote Nederlandse bedrijven op het gebied van financiële en maatschappelijke dienstverlening, verzekeringen en telecom.

Mijn focus ligt primair op de lange termijn. Ik breng strategische belangen en risico’s in kaart en projecteer deze op de huidige situatie en mogelijkheden voor de korte termijn. Op die manier lever ik een bijdrage aan een evenwichtig strategisch beleid dat de lange termijndoelstellingen van opdrachtgevers helpt realiseren.

Als onafhankelijk consultant adviseer ik het management over de stand van zaken en de te nemen maatregelen voor een betere beveiliging en continuïteit van bedrijfssystemen en –processen. Met mijn technische achtergrond en ervaring ben ik goed in staat deze te vertalen naar ‘technische’ eisen voor onder meer applicaties, infrastructuur en processen.

 • Vijftien jaar ervaring in security & continuity;
 • Grote in Nederland gevestigde bedrijven (o.a. ABN AMRO, KPN, IBM);
 • Uitstekende vertaler op de volgende terreinen:
  • strategische managementkeuzes naar technische maatregelen;
  • wet- & regelgeving naar beleid;
  • beleidseisen naar technische requirements;
  • technische mogelijkheden naar beleid(sverwachtingen);
  • beleidseisen security en continuity naar controleprogramma’s.
 • Opzetten en implementeren van certificering;
 • Vitale infrastructuur.